Home » Algemene voorwaarden MooiZZathome

Algemene voorwaarden MooiZZathome


Bedrijfsgegevens
MooiZZ v.o.f.  kent de handelsnamen MooiZZ en MooiZZathome. MooiZZ v.o.f. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden onder nummer 01135984.
BTW nummer: 819808672B01.
ING bankrekeningnummer: 681444134.
Contactgegevens: Hoxma 19 9001 LC  Grou.
Telefoonnummer: 06 14577377.
E-mail: [email protected]

Algemeen
Als u een bestelling doet via www.mooizzathome.nl verklaart u zich akkoord met onze verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden zoals die beschreven staan in deze Algemene Voorwaarden. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van MooiZZ betreft dit ook MooiZZathome.

Bestelling, prijzen, betaling, levering, retournering
Bestelling

Bestellen gebeurt via onze onlineshop www.mooizzathome.nl. Uw bestelling wordt z.s.m. per e-mail aan u bevestigd.
Mocht een artikel niet op voorraad zijn, dan neemt Mooizz hierover contact met u op.
Prijzen
Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW. Voor het verzenden van de goederen brengen wij verzendkosten in rekening.
Betaling
Betalingen geschieden via iDEAL of door overmaken van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van MooiZZ. Indien goederen worden afgehaald is contante betaling ook mogelijk.
Levering
Levering vindt plaats nadat de betaling op de bankrekening van MooiZZ is bijgeschreven of na contante betaling (alleen bij afhalen).
Bestellingen worden binnen twee werkdagen nadat de betaling door MooiZZ is ontvangen verzonden naar het afleveradres dat door de klant bij de bestelling is opgegeven.
Op afspraak kunnen de bestellingen worden afgehaald.
Indien bestelde goederen niet binnen 7 dagen zijn betaald wordt de bestelling geannuleerd.
MooiZZ levert binnen Nederland. Voor levering naar het buitenland is vooraf overleg nodig.
Retournering
Mocht de klant de aankoop retour willen zenden, dan kan dit binnen 7 werkdagen na de ontvangstdatum, na schriftelijk overleg met MooiZZ via [email protected]. Retourzendingen dienen in de oorspronkelijk verpakking, onbeschadigd, ongebruikt en voldoende gefrankeerd te worden geretourneerd.

Aangeboden artikelen
De aangeboden artikelen worden duidelijk omschreven en waarheidsgetrouw afgebeeld door middel van digitale foto’s. In het echt kan de kleur van een artikel enigszins afwijken van de foto.
Voor de artikelen die op www.mooizzathome.nl worden aangeboden geldt: zolang de voorraad strekt.

Transportrisico
MooiZZ besteedt veel aandacht aan het inpakken en verzenden van bestelde artikelen, maar MooiZZ is nimmer verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadigen van verzonden artikelen.
Indien de klant het transportrisico wil verkleinen is het mogelijk om te kiezen voor verzending als  “zeker pakket” via TNT Post.

Persoonsregistratie/privacy
Door het plaatsen van een bestelling via www.mooizzathome.nl worden klantgegevens verwerkt in ons klantenbestand. Alle gegevens die u aan MooiZZ doorgeeft zijn uitsluitend bestemd voor onze eigen bedrijfsvoering. Gegevens zullen nimmer worden doorgegeven aan derden. Op verzoek van de klant zullen de klantgegevens worden verwijderd uit het klantenbestand.

Communicatie
MooiZZ is niet aansprakelijk voor het niet of onjuist overkomen van bestellingen of andere communicatie tussen de klant en MooiZZ die het gevolg zijn van het gebruik van internet, e-mail of andere communicatiemiddelen.

Aansprakelijkheid
MooiZZ is nimmer aansprakelijk voor schade, zowel lichamelijk, materieel als immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte artikelen. MooiZZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van deze internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie van deze site.

Copyright
Alle tekst- en beeldmateriaal op de website www.mooizzathome.nl is eigendom van MooiZZ. Zonder schriftelijke toestemming van MooiZZ is het derden niet toegestaan dit materiaal op te slaan, te kopiëren, te publiceren of op welke andere wijze dan ook te gebruiken.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Aanbiedingen van en overeenkomsten met MooiZZ worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen met betrekking tot aanbiedingen en overeenkomsten zullen uitsluitend beslecht worden voor de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden, tenzij de wet verplicht een andere rechter aanwijst.
 
Klachten
Heeft u klachten? Neemt u dan contact op met MooiZZ via [email protected]  

Deponering algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.      

U heeft
geen artikelen
in uw winkelmandje.
Afrekenen